به طور کلی آشرام در تمام این سالها دوره های مختلف فشرده و درمانی را پیشنهاد کرده است. این دوره ها برای دانش آموزانی است که سه هفته از کلاس های ۵ روزه  را کامل طی کرده اند.

دوره ها اختصاص داده شده برای بهبود بخشیدن به زندگی همه کسانی که به طریقی از درهای آشرام ما عبور می کنند .

دوره روش نشستن در ویپاسانا ( مراقبه و سکوت) ترکیب تمرین های یوگا و آیورودا و همچنین شناخت چاکراها را پیشنهاد می کنیم .

اگر شما علاقمند به دوره های جدید دیگر هستید یا علاقمند به گفتگو در مورد ایجاد دوره جدیدی هستید لطفا با ما تماس بگیرید .

Upcoming Trainings & Events

9-Day Intensive Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 1 - 9 March 2019
Price: Consult
More Info

 

Inauguration of Papaji Hall
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 9 March 2019
Price: Free

 

160H Pranic Healing Intensive Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 10 - 29 March 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

320H Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 10 March - 20 April 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

160H Chakras and Evolution of Consciousness Special Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 3 - 22 July 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

320H Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 3 July - 12 August 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

Yoga & Meditation Silent Retreat
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 14 - 25 August 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

Corporate Retreat
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 18 - 22 September 2019
Price: Consult
More Info Book Now