به طور کلی آشرام در تمام این سالها دوره های مختلف فشرده و درمانی را پیشنهاد کرده است. این دوره ها برای دانش آموزانی است که سه هفته از کلاس های ۵ روزه  را کامل طی کرده اند.

دوره ها اختصاص داده شده برای بهبود بخشیدن به زندگی همه کسانی که به طریقی از درهای آشرام ما عبور می کنند .

دوره روش نشستن در ویپاسانا ( مراقبه و سکوت) ترکیب تمرین های یوگا و آیورودا و همچنین شناخت چاکراها را پیشنهاد می کنیم .

اگر شما علاقمند به دوره های جدید دیگر هستید یا علاقمند به گفتگو در مورد ایجاد دوره جدیدی هستید لطفا با ما تماس بگیرید .

Upcoming Trainings & Events

9-Day Intensive Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 28 February - 7 March 2020
Price: Consult
More Info

 

160H Pranic Healing Intensive Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 9 - 28 March 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

320H Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 9 March - 19 April 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

160H Chakras and Evolution of Consciousness Special Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 1 - 20 July 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

320H Yoga Teachers Training Course
Venue: Dharamkot Centre
Date: 1 July - 10 August 2020
Price: Consult
More Info Book Now